Nederland: Besloten Vennootschap - bestuur | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Besloten Vennootschap - bestuur

Nederland: Besloten Vennootschap - bestuur

Het bestuur van de B.V. is belast met het besturen van de vennootschap behoudens beperkingen op de bestuursbevoegdheid neergelegd in de statuten.

Gerelateerde content

De benoeming van het bestuur van de B.V. geschiedt voor de eerste maal bij de akte van oprichting. Later gebeurt de benoeming door de AvA. Iedere bestuurder kan ook ten allen tijde geschorst en ontslagen worden door de AvA. De benoeming en ontslag van bestuurders kan ook overgelaten worden aan een ander orgaan van de B.V., mits de statuten hierin voorzien en elke aandeelhouder ten minste kan stemmen met betrekking tot de benoeming van ten minste een bestuurder. 

De (brede) bevoegdheden van het bestuur zijn niet expliciet in de wet vastgelegd, maar kunnen tot op zekere hoogte beperkt worden door de statuten. Hierbij kunnen de statuten bepalen dat besluiten van het bestuur kunnen worden onderworpen aan goedkeuring van een ander orgaan van de vennootschap. Dit heeft echter alleen interne werking. Tevens kunnen de statuten bepalen dat het bestuur zich dient te gedragen naar de aanwijzingen van een ander orgaan van de vennootschap. Het bestuur dient deze aanwijzingen dan op te volgen tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap. 

Binnen het bestuur staat de wet toe dat bij statuten onderscheid wordt gemaakt tussen uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De taak om toezicht te houden op het bestuur kan niet door taakverdeling worden ontnomen aan niet-uitvoerende bestuurders. Tevens dienen niet-uitvoerende bestuurders in alle gevallen natuurlijke personen te zijn. 

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vennootschap komt mede toe aan iedere bestuurder. De statuten kunnen bepalen dat vertegenwoordiging slechts toekomt aan een of meer bestuurders. Tevens is het mogelijk te bepalen dat vertegenwoordiging van de vennootschap door een bestuurder slechts met medewerking van een of meer anderen mag vertegenwoordigen. De vertegenwoordigingsbevoegdheid kan ook toekomen aan andere personen dan bestuurders.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig