NL: Besloten Vennootschap - algemene vergadering | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Besloten Vennootschap - algemene vergadering

NL: Besloten Vennootschap - algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders ("AvA") komt alle bevoegdheden toe die niet bij de wet of bij statuten aan het bestuur of aan anderen toekomen.

Gerelateerde content

De bevoegdheden die de AvA niet ontnomen kunnen worden zijn onder andere het wijzigen van de statuten, omzetting en ontbinding van de vennootschap, het verminderen van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen te verminderen, en het vaststellen van de jaarrekening.

De AvA komt ten minste eenmaal per jaar bijeen en kan tevens door het bestuur en de RvC bijeengeroepen worden. Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een belang van ten minste 1% in de vennootschap vertegenwoordigen kunnen een verzoek aan het bestuur en de RvC richten ter behandeling van onderwerpen. De bestuurders en commissarissen hebben binnen de AvA een raadgevende stem. Hierbij bestaat er voor het bestuur en de RvC een verplichting om de AvA te voorzien van alle door haar verlangde inlichtingen.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig