NL: Welke zijn de basisprincipes van de boekhouding? | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Welke zijn de basisprincipes van de boekhouding?

NL: Welke zijn de basisprincipes van de boekhouding?

Het bestuur van iedere rechtspersoon is verplicht van de vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden, naar de eisen die voorvloeien uit deze werkzaamheden, een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers te bewaren.

Gerelateerde content

Uit de boekhouding moeten te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend. 

Geen specifieke bepalingen over de wijze van boekhouden. 

Geen specifieke bepalingen over boekingsdocumenten. 

Bewaarplicht

7 jaar 

Munteenheid

Er zijn geen wettelijke voorschriften met betrekking tot de te hanteren valuta in de boekhouding. De posten van de jaarrekening worden uitgedrukt in Euro’s. Het gebruik van een andere valuta is toegestaan indien dat door de werkzaamheid van de rechtspersoon of de internationale vertakkingen van de groep wordt gerechtvaardigd. 

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig