Nederland: Fiscaliteit - Inlenersaansprakelijkheid | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Fiscaliteit - Inlenersaansprakelijkheid

Nederland: Fiscaliteit - Inlenersaansprakelijkheid

Inleners van arbeidskrachten lopen het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de Nederlandse loonheffingen en omzetbelasting die de uitlener, bijvoorbeeld een uitzendbureau, niet heeft betaald.

Gerelateerde content

Er is sprake van inlening als een uitlener haar werknemers ter beschikking stelt aan een derde om onder leiding en toezicht van die derde te werken. De inlenersaansprakelijkheid kan ook aan de orde zijn bij doorleensituaties. De aansprakelijkheid ziet op de gehele keten van ondernemingen die gebruik hebben gemaakt van ingeleend personeel. Deze inlenersaansprakelijkheid geldt overigens voor al het ingeleende personeel, dus ook voor ZZP'ers. Ontbreekt leiding en toezicht bij de derde, dan is er sprake van aanneming van werk waarvoor de "ketenaansprakelijkheid" kan gelden.

Ook een buitenlandse inlener van werknemers die in Nederland werken kan aansprakelijk worden gesteld voor niet betaalde Nederlandse loonheffingen. Omgekeerd kan een Nederlandse inlener van werknemers van een buitenlandse onderneming aansprakelijk worden gesteld als de buitenlandse firma niet aan haar Nederlandse loonheffingsverplichtingen voldoet.

Een onderneming kan het risico van de inlenersaansprakelijkheid beperken door de uitlener te vragen naar recente en orignele verklaringen betalingsgedrag, een goede administratie bij te houden of een vrijwaring te claimen door een deel van de overeengekomen factuursom te storten op een geblokkeerde rekening ("g-rekening") van de uitlener.

Bij uitlenen van personeel in Nederland geldt voor werkzaamheden in bepaalde sectoren een verleggingsregeling. Heffing van btw wordt dan verlegd van degene die de prestatie verricht (de uitlener) naar degene die de prestatie afneemt (de inlener).

Ook buitenlandse ondernemingen met een loonbelastingverplichting in Nederland kunnen onder voorwaarden een G-rekening openen bij een Nederlandse bank. Met ingang van 1 januari 2016 is het niet langer mogelijk rechtstreeks te storten op een speciale rekening (WKA-depot) bij de Nederlandse fiscus.

Bij het inlenen van werknemers van gecertificeerde uitzendbureaus kan een inlener zich onder bepaalde voorwaarden beroepen op disculpatie. De inlener is dan slechts verplicht een vastgesteld bedrag (25% van de factuursom of 20% van de factuursom bij toepassing van de verleggingsregeling omzetbelasting) op de G-rekening van de uitlener te storten. Deze regeling heet de “disculpatieregeling inlenersaansprakelijkheid”.

Uitleners van arbeidskrachten zijn tevens verplicht zich als uitzendbureau in het Nederlandse Handelsregister te registreren. De registratieplicht is een aanvulling op het systeem van certificering van ondernemingen binnen de uitzendbranche. De registratieplicht is erop gericht malafide uitzendbureaus en uitbuiting van werknemers aan te pakken.

De Arbeidsinspectie controleert de registratieverplichting van uitzendbureaus en controleert of inleners met geregistreerde uitzendbureaus zaken doen. Indien op het moment van de controle blijkt dat terbeschikkingstelling van arbeidskrachten plaatsvindt of heeft plaatsgevonden door een niet als zodanig geregistreerde uitzendonderneming, wordt door de Arbeidsinspectie een boete opgelegd aan zowel de uitlener als aan de inlener.

De registratieplicht geldt voor Nederlandse en buitenlandse ondernemingen die arbeidskrachten in Nederland ter beschikking stellen. De registreatieplicht geldt dus niet alleen voor uitzendbureaus, maar ook voor andere ondernemingen die arbeidskrachten aan derden ter beschikking stellen. In geval van een overeenkomst tot opdracht / aanneming van werk, collegiale dienstverlening of terbeschikkingstelling binnen de eigen onderneming is geen sprake van het aan derden ter beschikking stellen. Er geldt dan geen registratieplicht.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig