België: Welke boeken zijn verplicht bij te houden? | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Welke boeken zijn verplicht bij te houden?

België: Welke boeken zijn verplicht bij te houden?

De volgende wettelijke boeken en registers dienen door een onderneming verplicht te worden bijgehouden: register van aandelen op naam; inventarisboek; notulenboek.

Gerelateerde content

Register van aandelen op naam

Het register van aandelen op naam dient bij de oprichting te worden ingevuld aan de hand van de gegevens van de oprichtingsakte. In dit register worden ondermeer de overdrachten, de overgangen, de gedane stortingen en de identificatie van de persoon van elke aandeelhouder vermeld. Het register van de aandelen op naam dient te worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. De algemene vergadering van aandeelhouders kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Inventarisboek

In het inventarisboek dienen volgende gegevens te worden ingeschreven: de waarderingsregels (in extenso) evenals de latere wijzigingen; de jaarrekening in Euro moet worden overgeschreven (of kleven maar zodanig dat de onuitwisbaarheid van de opgenomen gegevens wordt gewaarborgd, bijvoorbeeld door parafering), evenals de inventarisstukken waarop zij steunt. Het inventarisboek kan ook elektronisch worden bijgehouden.

Notulenboek

In het notulenboek dienen alle notulen te worden bijgehouden van de raad van bestuur of van de zaakvoerder(s) en van de algemene vergadering van vennoten. Er zijn geen specifieke voorschriften inzake de vorm van het notulenboek.

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig