België: Geldt er een verplicht rekeningschema? | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Geldt er een verplicht rekeningschema?

België: Geldt er een verplicht rekeningschema?

Verplicht gebruik van een minimumindeling algemeen rekeningstelsel (MAR): de ondernemingen dienen het MAR als basis te gebruiken voor het opstellen van hun rekeningenplan.

Gerelateerde content

De omschrijving van de rekeningen mag worden aangepast aan de bijzondere aard van de onderneming, het rekeningnummer niet. Rekeningen die voor de onderneming niet dienstig zijn, moeten niet in het rekeningenplan worden opgenomen.

Hoofdlijnen van het MAR: 1 t.e.m.5 betreffen balansrekeningen, 6 en 7 bevatten de resultatenrekeningen:

  • 1 rekeningen: eigen vermogen, voorzieningen voor risico’s en kosten en schulden op lange termijn 
  • 2 rekeningen: oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op lange termijn 
  • 3 rekeningen: voorraden en bestellingen in uitvoering 
  • 4 rekeningen: vorderingen en schulden op korte termijn 
  • 5 rekeningen: geldbeleggingen en liquide middelen 
  • 6 rekeningen: kosten 
  • 7 rekeningen: opbrengsten 
  • 8 en 9 rekeningen: beschikbaar voor analytische boekhouding 
  • 0 rekeningen: niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig