BE Vennootschapsbelasting - termijnen | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Vennootschapsbelasting - Binnen welke termijn moet een aangifte worden ingediend?

BE Vennootschapsbelasting - termijnen

In de gevallen waar het boekjaar het kalenderjaar volgt, zal dit 30 juni zijn van het jaar volgend op het inkomstenjaar.

Gerelateerde content

Voor vennootschappen of andere rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting betreft de wettelijke uiterste indieningsdatum voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting 6 maanden vanaf de datum waarop het boekjaar is afgesloten. In de gevallen waar het boekjaar het kalenderjaar volgt, zal dit 30 juni zijn van het jaar volgend op het inkomstenjaar.

In de praktijk staat de administratie echter gewoonlijk een langere termijn toe. De manier van aanpak hiervoor verschilt van jaar tot jaar (vb. toestaan van individueel / collectief uitstel, toestaan van een algemene bijkomende periode, ...).

Ook voor aanslagjaar 2015 is het bijvoorbeeld zo dat vennootschappen die op basis van de wettelijke bepalingen tot en met 30 juni 2015 konden indienen (zijnde de vennootschappen waarvan het boekjaar eindigde op 31 december 2014, automatisch een bijkomende periode tot en met 30 september 2015 krijgen voor het indienen van de aangifte.

Voor vennootschappen waarbij het boekjaar niet het kalenderjaar volgt, is het de regel voor aanslagjaar 2015 zo dat wanneer de uiterste wettelijke datum van indiening na 30 september 2015 valt, de aangifte voor deze vennootschap ten laatste op die uiterst wettelijke datum van indiening dient te worden ingediend (en dat er dus geen bijkomende periode wordt verleend). Valt de uiterste wettelijke datum van indiening echter nog voor 30 september 2015, dan heeft de vennootschap eveneens automatisch tot en met 30 september 2014 de tijd voor het indienen van de aangifte.

Verwacht wordt dat de administratie een gelijkaardige langere termijn zal toekennen voor aanslagjaar 2016.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig