BE Vennootschapsbelasting - rulings | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Vennootschapsbelasting - Is het mogelijk om rulings te bekomen?

BE Vennootschapsbelasting - rulings

Met ingang van 1 januari 2005 is de rulingpraktijk in een nieuw kleedje gestoken waarbij meer autonomie is gegeven aan de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen. Dit heeft geresulteerd in een snellere en meer proactieve aanpak van de rulingaanvragen. Zo is het mogelijk om voorafgaand aan het rulingverzoek een informele vergadering ("prefiling meeting") met de rulingdienst te houden waarin de slaagkansen van de ruling worden besproken.

Gerelateerde content

De voorafgaande beslissing wordt in principe meegedeeld aan de aanvrager binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van indiening van de schriftelijke aanvraag. In principe wordt de voorafgaande beslissing getroffen voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar.


Teneinde de rulingpraktijk zo ruim mogelijk te houden, werden de materies en de bepalingen waarover geen ruling kunnen worden aangevraagd op beperkende wijze opgesomd in het Koninklijk Besluit van 17 januari 2003. Het is hierbij op te merken dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen rulings die betrekking hebben op de transfertprijzenpolitiek van een onderneming en rulings over andere fiscale onderwerpen.

 

Voorbeelden van fiscale onderwerpen waarover rulings worden aangevraagd zijn de fiscale neutraliteit van reorganisaties, deelnemingsvrijstelling, zetelverplaatsing, vrijstelling van roerende voorheffing, fiscale transparantie van specifieke entiteiten, ...

 

Over sommige zaken publiceert de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen ook officiële standpunten op haar website, o.a. meerwaarden op aandelen, kwijtschelding schuld, toepassing van antimisbruikbepalingen bij reorganisaties, etc. Zie de website van de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig