BE Vennootschapsbelasting - NID | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Vennootschapsbelasting - Welke fiscale stimuli voor eigen vermogen? (notionele interestaftrek)

BE Vennootschapsbelasting - NID

De notionele interestaftrek (oftewel de "aftrek voor risicokapitaal") is een fiscale aftrekpost die wordt berekend als een fictieve interestlast over het eigen vermogen van een vennootschap. Deze aftrek betekent voor de vennootschappen een “kost” op hun eigen vermogen die in mindering komt voor het bepalen van het belastbaar resultaat.

Gerelateerde content

Overdraagbaarheid

Tot en met aanslagjaar 2012 was de overdracht van de niet-benutte notionele interestaftrek mogelijk naar de 7 opeenvolgende belastbare tijdperken. De overdracht van de notionele interestaftrek werd sinds aanslagjaar 2013 echter afgeschaft. De aanwending van in het verleden overgedragen notionele interestaftrek werd sindsdien ook de laatste bewerking voor de toepassing van het tarief. De aanwending is beperkt tot 60% van de belastbare winst (de beperking is niet van toepassing op het eerste miljoen euro). De omwille van de beperking niet aangewende notionele interestaftrek wordt gedurende een extra belastbaar tijdperk overdraagbaar.


Voorbeeld nieuwe overdraagbaarheidsregels

  • Jaar x 
  • Beginsaldo overgedragen notionele interestaftrek: € 10 Mio 
  • Belastbare basis vóór laatste bewerking: € 10 Mio 
  • Aftrek overgedragen notionele interestaftrek beperkt tot € 1 Mio + 60% van € 9 Mio = € 6,4 Mio 
  • Belastbare basis nà laatste bewerking: € 10 Mio – € 6,4 Mio = € 3,6 Mio 
  • Eindsaldo overgedragen notionele interestaftrek: € 3,6 Mio 
  • Het door beperkingen niet-afgetrokken gedeelte aan overgedragen notionele interestaftrek van € 3,6 Mio kan onbeperkt in de tijd worden overgedragen.

 

Argenta case

In zijn arrest van 4 juli 2013 heeft het Europese Hof van Justitie beslist dat de Belgische regeling van de notionele interestaftrek waarbij de nettowaarde van de activa van een vaste inrichting wordt uitgesloten van de berekeningsbasis van de notionele interestaftrek, in strijd is met de Europese vrijheid van vestiging. Met ingang van aanslagjaar 2014 werd de wetgeving aangepast. Onder bepaalde omstandigheden is nu wel effectieve aftrek mogelijk met betrekking tot eigen vermogen van buitenlandse inrichtingen. Meer informatie hierover in onze BHD Newsletter van Maart 2015.

 

Zaak Fortum

Wanneer een Belgische vennootschap deel uitmaakt van een multinational, durft de Belgische belastingadministratie wel eens de toepassing van de notionele interestaftrek te weigeren. Hierbij worden voornamelijk Belgische intragroepsfinancieringsvennootschappen zonder voldoende economische en organisatorische substantie geviseerd. De rechtspraak is echter niet van zin de belastingadministratie in haar strijd te steunen, zo getuigen twee arresten, waaronder de zaak Fortum van het hof van beroep te Antwerpen. Meer informatie hierover in onze BHD Newsletter van Februari 2016.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig