BE: Waar de boekhouding bewaren en hoe lang? | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Waar de boekhouding bewaren en gedurende welke termijn?

BE: Waar de boekhouding bewaren en hoe lang?

Ondernemingen moeten hun boekhouding en verantwoordingsstukken bewaren gedurende zeven jaar, te rekenen van de eerste januari van het jaar dat op de afsluiting volgt. Stukken die niet strekken tot bewijs jegens derden worden drie jaar bewaard.

Gerelateerde content

Alle documenten die voorgeschreven zijn door het Wetboek van vennootschappen, zoals notulen van de algemene vergaderingen van aandeelhouders en van de vergaderingen van de raad van bestuur, evenals registers van aandelen op naam, moeten gedurende de volledige duur van het bestaan van de vennootschap worden bewaard.

Uitzondering ingeval vereffening van de vennootschap:de boeken en bescheiden worden waard gedurende een termijn van vijf jaar na de bekendmaking van de sluiting van de vereffening.  

Bewaarplaats: boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken dienen in België te worden bewaard in principe op de maatschappelijke zetel. Het bijhouden van een boekhouding in het buitenland is toegestaan.

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig