BE - Personenbelasting : Expats | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Personenbelasting - Kunnen expats genieten van een bijzonder belastingregime?

BE - Personenbelasting : Expats

In België kunnen buitenlandse kaderleden een bijzonder fiscaal statuut genieten.

Gerelateerde content

Op grond van dit statuut worden zij als niet-inwoners aangemerkt. Dit houdt in dat zij enkel belast worden op de bezoldigingen voor de in België geleverde prestaties en andere inkomsten van Belgische oorsprong. Daarnaast mag de werkgever belastingvrij de meeruitgaven vergoeden die het gevolg zijn van hun detachering of tewerkstelling in België.

Het gaat hierbij zowel om eenmalige uitgaven en lasten (bv. verhuiskosten) als om regelmatig weerkerende uitgaven en lasten (bv. kosten voor huisvesting en levensduurte, onderwijskosten voor kinderen). Weerkerende uitgaven en lasten, met uitzondering van onderwijskosten, mogen niet meer bedragen dan € 11.250 of € 29.750 naargelang het gaat om “gewone kaderleden", dan wel om kaderleden tewerkgesteld in onderzoeks- of coördinatiecentra. Onder bepaalde voorwaarden zijn op de terugbetaalde meeruitgaven geen sociale bijdragen verschuldigd.

Voor de toepassing van het bijzondere statuut van buitenlands kaderlid moet een eenmalige aanvraag worden ingediend binnen de zes maanden. Deze termijn begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het buitenlands kaderlid is gestart met de tewerkstelling in of detachering naar België. Het statuut wordt in principe toegekend voor een onbepaalde duur en geldt zolang het kaderlid in België tijdelijk verblijft en werkt.

Het bijzondere aanslagstelsel geldt voor werknemers en bedrijfsleiders die de volgende voorwaarden vervullen:

  • De werknemer mag de Belgische nationaliteit niet hebben; 
  • De werknemer voert uitsluitend activiteiten uit die speciale kennis vergen (een specialist) en/of specifieke verantwoordelijkheden eisen; 
  • De activiteiten in België zijn van tijdelijke aard; 
  • De werknemer moet aantonen dat hij of zij persoonlijke en economische banden met het buitenland behoudt; 
  • De werknemer werd overgeplaatst naar België door een buitenlandse onderneming van een groep of werd rechtstreeks in het buitenland aangeworven. De combinatie van het bijzonder belastingstelsel met een lokaal Belgisch contract is mogelijk.
     

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig