BE: Personenbelasting berekening | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Personenbelasting: Hoe wordt de personenbelasting berekend?

BE: Personenbelasting berekening

De belastbare inkomsten van natuurlijke personen zijn in de personenbelasting onderworpen aan een progressief tarief (max. 50% voor inkomstenjaar 2015).

Gerelateerde content

Vooraleer de belasting wordt berekend, worden op het inkomen eerst één of meerdere belastingvrije sommen in mindering gebracht.

 

Vanaf inkomstenjaar 2014 werden enkele wijzigingen doorgevoerd in de personenbelasting naar aanleiding van de zesde staatshervorming. De bevoegdheden voor verscheidene belastingverminderingen werd overgedragen naar de gewesten, zoals de belastingvermindering voor eigen woning, dienstencheques, inbraak- en brandbeveiliging van een woning, energiebesparende uitgaven,... Dit betekent dat het recht op deze belastingverminderingen afhankelijk wordt van de regio waar de belastingplichtige inwoner is.

 

Wettelijk samenwonenden worden wat de inkomstenbelastingen betreft gelijkgeschakeld met gehuwden.

 

Er geldt een volledige decumul van inkomsten voor gehuwden en wettelijk samenwonenden. De belastbare inkomsten van elke echtgenoot/wettelijk samenwonende partner worden afzonderlijk vastgesteld.

Voor de inkomsten 2015 (aanslagjaar 2016) zijn de volgende belastingschijven van toepassing:

In €

Voor de schijf van Tot %
0 8.710,00 25 
8.710,00 12.400,00 30 
12.400,00 20.660,00 40
20.660,00 37.870,00 45
  Boven 37.870,00 50

Aanvullend is er ook nog een gemeentebelasting verschuldigd. Voor inwoners van België varieert deze van 0% tot 9%, afhankelijk van de woonplaats. Vanaf inkomstenjaar 2004 is de gemeentebelasting eveneens van toepassing op de in België vrijgestelde inkomsten uit Nederlandse bron.


Voor niet-inwoners bedraagt de staatsbelasting 7% (inkomstenjaar 2015).

Belastingvrije sommen – Aanslagjaar 2016

  • alleenstaande: € 7.090,00 
  • echtgenoten: € 7.090,00 (per echtgenoot) 
  • wettelijk samenwonenden: € 7.090,00 (per wettelijk samenwonende) 
  • kinderen ten laste: van € 1.510,00 tot € 5.360,00 per kind (in functie van het aantal kinderen)

 

Bovendien wordt de belastingvrije som in specifieke gevallen nog verhoogd met toeslagen.
 

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig