België: Oprichtingsvereisten | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Oprichtingsvereisten

België: Oprichtingsvereisten

Er zijn een minimum aantal zaken vereist bij de oprichting van een vennootschap.

Gerelateerde content

Voor de oprichting van een NV of een BVBA zijn onder meer vereist:

  • een authentieke oprichtingsakte, gepubliceerd bij uittreksel; 
  • een minimum aantal vennoten, natuurlijke of rechtspersonen (twee, behalve bij de eenpersoons- BVBA en ook de S-BVBA kan door één (natuurlijke) persoon worden opgericht); 
  • een minimum kapitaal:bij de NV € 61.500,00, bij de BVBA € 18.550,00 en bij de S-BVBA gelegen tussen € 1 en € 18.550. Dit minimumkapitaal dient bij de oprichting van een NV volledig volstort te zijn, bij de BVBA wordt deze minimum volstortingsplicht op € 6.200 gelegd en bij de S-BVBA tot slot dient slechts € 1 volstort te zijn; 
  • een financieel plan (budgetraming over een periode van minstens twee jaar en waaruit voornamelijk moet blijken dat de vennootschap (over) voldoende (start)kapitaal beschikt).

De oprichter(s) van een S-BVBA dienen zich hierbij verplicht te laten bijstaan door een deskundige. Er is geen voorafgaande goedkeuring van overheidswege vereist.

In de praktijk neemt de oprichting van een NV of BVBA meestal dan ook slechts een korte termijn in beslag.

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig