BE Gangbare waarderingsregels - Oprichtingskosten | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Gangbare waarderingsregels - Oprichtingskosten

BE Gangbare waarderingsregels - Oprichtingskosten

Oprichtingskosten worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, voor zover ze niet ten laste worden genomen gedurende het boekjaar waarin ze worden besteed.

Gerelateerde content

Bij activering worden oprichtingskosten afgeschreven over maximaal vijf jaar, behalve de kosten bij uitgifte van leningen die over de looptijd van de leningen mogen worden gespreid.

 

Herstructureringskosten: dit zijn welbepaalde kosten veroorzaakt door een ingrijpende wijziging in de structuur of de organisatie van de onderneming met het doel de rentabiliteit en de continuïteit van de onderneming te beveiligen.

 

Aan volgende voorwaarden moet hiertoe voldaan zijn:

  • Het herstructureringsplan moet een gunstige en duurzame invloed hebben op de rentabiliteit.; 
  • Alle deelelementen van het herstructureringsplan moeten vaststaan en gerealiseerd zijn vooraleer tot activering mag worden overgegaan; 

 

Herstructureringskosten worden geactiveerd door ze op zichtbare wijze in mindering te brengen van de respectievelijke bedrijfs- of uitzonderlijke kosten;
In de toelichting moet worden verantwoord dat aan deze voorwaarden is voldaan.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig