België: Gangbare waarderingsregels | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Gangbare waarderingsregels

België: Gangbare waarderingsregels

Deze pagina's geven een overzicht van de gangbare waarderingsregels in België, waaronder oprichtingskosten, immateriële, materiële en financiële vaste activa, voorraden, vorderingen, geldbeleggingen, enz.

Gerelateerde content

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig