BE Gangbare Waarderingsregels - Vorderingen | KPMG | BE

België: Gangbare Waarderingsregels - Vorderingen

BE Gangbare Waarderingsregels - Vorderingen

Handelsvorderingen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

1000

Gerelateerde content

Waardeverminderingen worden toegepast zo er voor het geheel of een gedeelte onzekerheid bestaat over de betaling op de vervaldag ofwel wanneer de realisatiewaarde van de vorderingen op balansdatum lager is dan hun boekwaarde.

© 2017 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig