BE Gangbare Waarderingsregels - Voorraden | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Gangbare Waarderingsregels - Voorraden

BE Gangbare Waarderingsregels - Voorraden

Voor goederen gekocht van derden, is de algemene regel waardering tegen aanschaffingswaarde (aankoopprijs + bijkomende kosten) of tegen marktwaarde, indien deze op balansdatum lager is.

Gerelateerde content

Inzake bepaling van de aanschaffingswaarde van identieke goederen zijn er vier toegelaten methoden:

  • individualisering van de prijs van elk bestanddeel; 
  • methode van de gewogen gemiddelde prijzen; 
  • FIFO; 
  • LIFO.

 

Niet-toegestane methoden: waardering tegen standaardprijzen, ijzeren voorraadstelsel en vervangingswaarde.


De geproduceerde voorraden worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs of tegen marktwaarde op balansdatum, als die lager is. De vervaardigingsprijs omvat de directe kosten en optioneel een evenredig deel van de indirecte productiekosten (direct costing of full costing is toegelaten – keuze duidelijk vermelden in de toelichting).


In de vervaardigingsprijs van voorraden en bestellingen in uitvoering mag de rente op vreemd vermogen, die wordt gebruikt voor hun financiering, slechts opgenomen worden voor zover deze rente voorraden of bestellingen betreft waarvan de productie of de uitvoering meer dan één jaar bestrijkt en zij op de normale productietermijn van deze voorraden betrekking heeft.


Aanvullende waardeverminderingen worden geboekt om rekening te houden hetzij met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde, hetzij met de risico’s inherent aan de aard van de betrokken producten of van de gevoerde activiteit.

 

Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs (full cost of direct cost).

 

Voor de bestellingen in uitvoering mag de vervaardigingsprijs worden vermeerderd, naarmate de productie of de werkzaamheden vorderen, met het verschil tussen de in de overeenkomst bepaalde prijs en de vervaardigingsprijs wanneer dit verschil met voldoende zekerheid als verworven mag worden beschouwd. Onderscheid kan worden gemaakt tussen de “completed contract method (winst pas zichtbaar na volledige uitvoering van de opdracht)” en de “percentage of completion method (winst wordt zichtbaar a rato van de voortgang van het werk)”.

 

De bestellingen in uitvoering mogen rechtstreeks worden gecompenseerd met de ontvangen vooruitbetalingen per overeenkomst op afsluitdatum. In dit geval worden de bedragen vóór saldering in de toelichting vermeld en wordt deze saldering tegengeboekt in de openingsbalans van het volgend boekjaar.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig