BE Gangbare Waarderingsregels - uitgestelde belastingen | KPMG | BE

België: Gangbare Waarderingsregels - Voorzieningen voor risico’s en kosten en uitgestelde belastingen

BE Gangbare Waarderingsregels - uitgestelde belastingen

Voorzieningen beogen naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken, die op balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet vaststaat.

1000

Gerelateerde content

In de Belgische wettelijke jaarrekening worden enkel uitgestelde (= latente) belastingen geboekt op sommige gerealiseerde meerwaarden op vaste activa en op sommige kapitaalsubsidies.

 

Een voorziening vertegenwoordigt op balansdatum de beste schatting van de kosten die als waarschijnlijk worden beschouwd.

 

Definitie van voorzieningen voor risico’s en kosten:

  • pensioenen en soortgelijke rechten (o.a. werkloosheid met bedrijfstoeslag); 
  • grote herstellings- en onderhoudswerken; 
  • kosten voor milieuverplichtingen; 
  • overige risico’s en kosten (technische waarborgen – hangende geschillen – termijnposities – voorzieningen voor kosten verbonden aan de beëindiging van werkzaamheden).

© 2017 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig