be-gangbare-waarderingsregels-materiele-vaste-activa | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Gangbare waarderingsregels - Materiële vaste activa

be-gangbare-waarderingsregels-materiele-vaste-activa

Overzicht materiële vaste activa.

Gerelateerde content

Deze activa worden gewaardeerd tegen:

  • aanschaffingsprijs (= aankoopprijs + bijkomende kosten) in geval van aankoop van derden; 
  • of vervaardigingsprijs (directe en optioneel ook een evenredig deel van de indirecte productiekosten) in geval van eigen productie; 
  • of gebruikswaarde (= realisatiewaarde voor buitengebruik gestelde activa) als die lager ligt (verplicht); 
  • of de geherwaardeerde waarde (facultatief – niet verplicht), onder strikte voorwaarden (vaststaand en duurzaam – bepaald in functie van het nut voor de onderneming – verantwoord door de rentabiliteit van de onderneming).

 

Definitie van materiële vaste activa:

  • terreinen en gebouwen; 
  • installaties, machines en uitrusting; 
  • meubilair en rollend materieel; 
  • leasing en soortgelijke rechten; 
  • overige materiële vaste activa; 
  • activa in aanbouw en vooruitbetalingen.

 

In het geval dat wordt voldaan aan de definitie van roerende of onroerende leasing, dient bij de leasingnemer de geleasde activa te worden geactiveerd.

 

Definitie onroerende leasing

Wanneer de contractueel te storten termijnen, naast de rente en de kosten van de verrichting, ook de integrale wedersamenstelling dekken van het kapitaal dat de leasinggever in het gebouw heeft geïnvesteerd.


Definitie roerende leasing

Wanneer de contractueel te storten termijnen, verhoogd met het bedrag dat moet worden betaald bij de optielichting (indien de nemer de koopoptie bezit), naast de rente en de kosten van de verrichting ook de integrale wedersamenstelling dekken van het kapitaal dat de gever in het goed heeft geïnvesteerd. De koopoptie mag enkel in aanmerking worden genomen als het ten hoogste 15% vertegenwoordigt van het kapitaal dat de gever in het goed heeft geïnvesteerd.

 

In de aanschaffingsprijs mag de rente op vreemd vermogen, gebruikt voor hun financiering, worden opgenomen voor zover zij betrekking heeft op de periode vóór de bedrijfsklaarheid.
 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig