België: Gangbare waarderingsregels - Immateriële vaste activa

BE Gangbare waarderingsregels - vaste activa

Deze activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs, vervaardigingsprijs of gebruikswaarde zo die lager ligt.

Gerelateerde content

Definitie van immateriële vaste activa:

  • kosten van ontwikkeling; 
  • concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten; 
  • goodwill; 
  • vooruitbetalingen op immateriële vaste activa.

 

In de aanschaffingswaarde mag de rente op vreemd vermogen, gebruikt voor hun financiering, worden opgenomen voor zover zij betrekking heeft op de periode vóór de bedrijfsklaarheid.


Kosten van ontwikkeling en goodwill worden, indien hun gebruiksduur niet met zekerheid kan worden geraamd, afgeschreven over een periode van ten hoogste 10 jaar. De periode waarover de goodwill wordt afgeschreven wordt verantwoord in de toelichting.

© 2017 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Nieuwe digitale platform van KPMG

KPMG International heeft een state of the art digitaal platform ontwikkeld dat uw digitale ervaring verbetert en het vinden van nieuwe en relevante content optimaliseert.

 
Lees meer