België: Gangbare Waarderingsregels - Geldbeleggingen en liquide middelen

BE Gangbare Waarderingsregels - Geldbeleggingen

Gangbare Waarderingsregels - Geldbeleggingen en liquide middelen.

Gerelateerde content

Effecten worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

 

Waardeverminderingen worden toegepast wanneer de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan de aanschaffingswaarde.

© 2017 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Nieuwe digitale platform van KPMG

KPMG International heeft een state of the art digitaal platform ontwikkeld dat uw digitale ervaring verbetert en het vinden van nieuwe en relevante content optimaliseert.

 
Lees meer