Gangbare waarderingsregels - Financiële vaste activa | KPMG | BE

België: Gangbare waarderingsregels - Financiële vaste activa

Gangbare waarderingsregels - Financiële vaste activa

Deze activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs met inbegrip van de bijkomende kosten. De bijkomende kosten mogen ook integraal in de kosten worden opgenomen.

1000

Gerelateerde content

Op deelnemingen en aandelen worden waardeverminderingen geboekt ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding verantwoord door de toestand, de rendabiliteit of de vooruitzichten (verplicht).

 

Herwaardering van aandelen en deelnemingen is toegestaan indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig