BE: Fiscaliteit - Sociale zekerheidsregelgeving | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Fiscaliteit - Sociale zekerheidsregelgeving

BE: Fiscaliteit - Sociale zekerheidsregelgeving

De bijdragen die door de werkgever worden ingehouden, bedragen voor de bedienden en arbeiders 13,07%.

Gerelateerde content

De werkgeversbijdragen bedragen 35%. Vanaf het tweede kwartaal van 2016 zullen deze werkgeversbijdragen verlaagd worden tot ongeveer 32,50%. Vanaf 2018 zullen de werkgeversbijdragen verder dalen.

Voormelde bijdragen (zgn. RSZ-bijdragen) omvatten verschillende sociale verzekeringen, o.m.:

  • Ziekte- en invaliditeitsverzekering; 
  • Arbeidsongevallenverzekering; 
  • Beroepsziekteverzekering; 
  • Gewaarborgd loon voor arbeiders en bedienden; 
  • Ziektekostenverzekering; 
  • Kinderbijslag; 
  • Rust- en overlevingspensioenverzekering; 
  • Werkloosheidsverzekering; 
  • Vakantie-uitkering; 
  • Minimum leefloon.

 

Zelfstandigen (o.m. bedrijfsleiders) zijn persoonlijke sociale bijdragen verschuldigd.

De definitieve bijdragen van zelfstandigen in hoofdberoep worden berekend op hun beroepsinkomsten en dit volgens een degressief tarief: 21,50% op de eerste schijf tot € 56.182,45 en 14,16% op de volgende schijf tot € 82.795,16. Boven € 82.795,16 zijn geen bijdragen verschuldigd. De bijdragen worden steeds berekend op een verondersteld minimum van bedrijfsinkomsten (2016: € 13.010,66).

Zelfstandigen in bijberoep zijn naargelang de omvang van hun zelfstandige beroepsinkomsten geen of slechts verminderde bijdragen verschuldigd.
 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig