België: Fiscaliteit - Sociale zekerheidsregelgeving

BE: Fiscaliteit - Sociale zekerheidsregelgeving

De bijdragen die door de werkgever worden ingehouden, bedragen voor de bedienden en arbeiders 13,07%.

Gerelateerde content

De werkgeversbijdragen bedragen 35%. Vanaf het tweede kwartaal van 2016 zullen deze werkgeversbijdragen verlaagd worden tot ongeveer 32,50%. Vanaf 2018 zullen de werkgeversbijdragen verder dalen.

Voormelde bijdragen (zgn. RSZ-bijdragen) omvatten verschillende sociale verzekeringen, o.m.:

  • Ziekte- en invaliditeitsverzekering; 
  • Arbeidsongevallenverzekering; 
  • Beroepsziekteverzekering; 
  • Gewaarborgd loon voor arbeiders en bedienden; 
  • Ziektekostenverzekering; 
  • Kinderbijslag; 
  • Rust- en overlevingspensioenverzekering; 
  • Werkloosheidsverzekering; 
  • Vakantie-uitkering; 
  • Minimum leefloon.

 

Zelfstandigen (o.m. bedrijfsleiders) zijn persoonlijke sociale bijdragen verschuldigd.

De definitieve bijdragen van zelfstandigen in hoofdberoep worden berekend op hun beroepsinkomsten en dit volgens een degressief tarief: 21,50% op de eerste schijf tot € 56.182,45 en 14,16% op de volgende schijf tot € 82.795,16. Boven € 82.795,16 zijn geen bijdragen verschuldigd. De bijdragen worden steeds berekend op een verondersteld minimum van bedrijfsinkomsten (2016: € 13.010,66).

Zelfstandigen in bijberoep zijn naargelang de omvang van hun zelfstandige beroepsinkomsten geen of slechts verminderde bijdragen verschuldigd.
 

© 2017 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Nieuwe digitale platform van KPMG

KPMG International heeft een state of the art digitaal platform ontwikkeld dat uw digitale ervaring verbetert en het vinden van nieuwe en relevante content optimaliseert.

 
Lees meer