BE Bronheffingen - tarieven | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Bronheffingen - Welke tarieven van bronheffing gelden?

BE Bronheffingen - tarieven

De Belgische regering heeft het algemene tarief van de roerende voorheffing vanaf 1 januari 2013 verhoogd van 21% naar 25%, mits afschaffing van de bijkomende heffing van 4% (aanvullende crisisbijdrage) voor inkomsten boven EUR 20.020.

Gerelateerde content

  • Dividenden: 25% (verlaagde tarieven in de belastingverdragen of zelfs vrijstelling onder de Moeder-Dochterrichtlijn). Voor dividenden uitgegeven uit nieuwe aandelen in KMO's geldt sinds kort een verlaging van roerende voorheffing. Voor meer informatie in dit verband verwijzen wij naar onze Belgium-Holland Newsletter van November 2014.
  • Liquidatieboni: 10% voor liquidatieboni toegekend of vastgesteld tot en met 30 september 2014. Liquidatieboni toegekend of vastgesteld vanaf 1 oktober 2014 zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 25% (en dit ongeacht de datum van ontbinding van de vennootschap). De wetgever heeft voorzien in een overgangsregeling waarbij, onder bepaalde voorwaarden, belaste reserves kunnen worden 'vastgeklikt' (eveneens onder voorbehoud van gunstige belastingverdragen of Moeder-Dochterrichtlijn). Deze vastklikregeling heeft intussen een permanent karakter gekregen voor vennootschappen die 'klein' zijn volgens het vennootschapsrecht (artikel 15 van het Wetboek Vennootschappen). Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar onze Belgium-Holland Newsletter van Januari 2015. 
  • Inkoopboni: 25% (eveneens onder voorbehoud van gunstige belastingverdragen of Moeder-Dochterrichtlijn).
    Er bestaat een ruime vrijstelling van roerende voorheffing voor dividenden uitgekeerd aan vennootschappen gevestigd in andere lidstaten van de EU (Moeder-Dochterrichtlijn) is vanaf 1 januari 2007 uitgebreid naar dividenden uitgekeerd aan vennootschappen gevestigd in landen waarmee België een dubbelbelastingverdrag (DBV) heeft afgesloten. De te vervullen voorwaarden zijn identiek. Wel dient een regeling tot informatie-uitwisseling te bestaan tussen België en het verdragsland. 
  • Interest en andere roerende inkomsten: 25%. Verlaagde tarieven in de belastingverdragen of zelfs vrijstelling onder de Europese Interest- en Royalty Richtlijn.
     

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig