BE: Welke zijn de basisprincipes van de boekhouding? | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Welke zijn de basisprincipes van de boekhouding?

BE: Welke zijn de basisprincipes van de boekhouding?

Elke onderneming voert een voor de aard en omvang van haar bedrijf passende boekhouding en neemt de bijzondere wetsvoorschriften betreffende dat bedrijf in acht. Dit is een verplichting in België.

Gerelateerde content

Boekhouding moet volledig zijn:

de boekhouding van rechtspersonen omvat al hun verrichtingen, bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook. 

Dubbel boekhouden:

de boekhouding wordt door middel van boeken en rekeningen gevoerd met inachtneming van gebruikelijke regels van dubbel boekhouden. De verplichting tot dubbel boekhouden geldt niet voor natuurlijke personen die koopman zijn, de V.O.F. en de Comm.V. in bepaalde gevallen. 

Boekingsdocument:

elke boeking geschiedt aan de hand van een gedagtekend verantwoordingsstuk, waarnaar zij moet verwijzen. 

Bewaring:

  • Zeven jaar; 
  • Drie jaar voor stukken die niet strekken tot bewijs jegens derden. 

Munteenheid:

de boekhouding dient te luiden in Euro.

Naast de neerlegging in Euro kan, bij wijze van aanvulling, de jaarrekening ook neergelegd worden in een munt van een lidstaat van de OESO. De omrekeningkoers (koers op balansdatum) wordt in de toelichting vermeld. In zeer uitzonderlijke gevallen en mits naleving van een bijzondere procedure kan een boekhouding gevoerd en de jaarrekening opgemaakt worden in een andere munt dan de Euro.

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig