België: Auditcomité | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Auditcomité

België: Auditcomité

Genoteerde vennootschappen en financiële ondernemingen dienen overeenkomstig de wet van 17 december 2008 binnen hun raad van bestuur een auditcomité op te richten.

Gerelateerde content

Auditcomité (Art. 526bis – 526ter W. Venn.):

Genoteerde vennootschappen en financiële ondernemingen dienen overeenkomstig de wet van 17 december 2008 binnen hun raad van bestuur een auditcomité op te richten. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende comités oprichten, zoals bijvoorbeeld een auditcomité. 

Het auditcomité is samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur. Ten minste één lid van het auditcomité is een onafhankelijk bestuurder, en beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.  

Onverminderd de wettelijke opdrachten van de raad van bestuur heeft het auditcomité minstens de volgende taken :

  • monitoring van het financiële verslaggevingsproces; 
  • monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de vennootschap; 
  • indien er een interne audit bestaat, monitoring van de interne audit en van zijn doeltreffendheid; 
  • monitoring van de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, inclusief opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de commissaris en, in voorkomend geval, door de bedrijfsrevisor die instaat voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening; 
  • beoordeling en monitoring van de onafhankelijkheid van de commissaris en, in voorkomend geval, van de bedrijfsrevisor die instaat voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening, waarbij met name wordt gelet op de verlening van bijkomende diensten aan de vennootschap.

Het auditcomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken, en ten minste wanneer de raad van bestuur de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en, in voorkomend geval, de voor publicatie bestemde verkorte financiële overzichten opstelt.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig