Woonfiscaliteit na de zesde staatshervorming | KPMG | BE
close
Share with your friends

Woonfiscaliteit na de zesde staatshervorming

Woonfiscaliteit na de zesde staatshervorming

De woonfiscaliteit is na de zesde staatshervorming drastisch gewijzigd. Met dit artikel, dat geen volledige en gedetailleerde analyse beoogt, geven we u een beknopt en duidelijk overzicht te geven van gewestelijke woonfiscaliteit met betrekking tot de (enige en) eigen woning.

Contact

Partner, KPMG Tax & Legal Advisers

KPMG in België

Contact

Gerelateerde content

red birdhouse

De woonfiscaliteit is na de zesde staatshervorming drastisch gewijzigd. Met dit artikel, dat geen volledige en gedetailleerde analyse beoogt, proberen we u een beknopt en duidelijk overzicht te geven van gewestelijke woonfiscaliteit met betrekking tot de (enige en) eigen woning. 

 

Als gevolg van de zesde staatshervorming zijn de gewesten vanaf aanslagjaar 2015 exclusief bevoegd voor de uitgaven die werden gedaan voor het verwerven of behouden van de eigen woning. Het gewest waar de belastingplichtige op 1 januari van het aanslagjaar zijn fiscale woonplaats heeft, is bevoegd. De federale overheid blijft wel bevoegd voor de uitgaven die betrekking hebben op een andere woning dan de ‘eigen woning’.

Woonbonus

De woonbonus voor de enige en eigen woning werd door de zesde staatshervorming omgevormd van een aftrekbare besteding naar een belastingvermindering. 

 

Aanslagjaar 2016 Leningen voor 01/01/2015
  Leningen vanaf 01/01/2015  
    Vlaams Gewest Brussels Gewest Waals Gewest
Basisbedrag 2.280 1.520 2.290 2.290 
Verhoging eerste 10 j
 
 
760 760 760 760
Bijkomende verhoging (wegens kinderlast) 80 80 80 80
Tarief belastingvermindering Marginaal tarief (min. 30%) 40% 45% 40%
Leningen vanaf 01/01/2015
Leningen vanaf 01/01/2015

Vanaf 2016

Het Vlaamse gewest heeft ervoor gekozen om de verschillende fiscale voordelen met betrekking tot het verwerven of het behouden van de ‘eigen woning’ te vervangen door één fiscaal voordeel, ‘de geïntegreerde woonbonus’. De voorwaarde van ‘enige’ woning werd geschrapt.

 

Het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest daarentegen hebben ervoor gekozen om de bestaande regels van de woonbonus niet te wijzigen. Bovendien kan in beide gewesten de belastingvermindering voor bijkomende interesten en het bouwsparen ook nog toegepast worden.

 

 

Terug naar de Tax Corner

Mis de rest van het magazine niet!

© 2018 KPMG Central Services, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband (“ESV/GIE”) en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig