Wie moet consolideren? | KPMG | BE

België: Wie moet consolideren?

Wie moet consolideren?

Een onderneming die alleen of gezamenlijk één of meer dochterondernemingen controleert (de moederonderneming) en consortia (horizontale groep met centrale leiding), alsook hun dochterondernemingen moeten consolideren in België.

Gerelateerde content

Vrijstelling van consolidatie:

a) indien een onderneming zelf dochteronderneming is, moet zij geen geconsolideerde jaarrekening en jaarverslag opstellen indien:

  • goedkeuring van de vrijstelling door haar algemene vergadering met 90% van de stemmen (NV, Comm.VA en de Europese vennootschappen) en 80% van de stemmen voor de overige vennootschappen (vrijstelling is geldig voor twee jaar en hernieuwbaar); 
  • in de toelichting van de individuele jaarrekening duidelijk vermelden: gebruik en motivering van de vrijstelling, identificatie van de moedermaatschappij en datum van neerlegging indien haar moederonderneming de geconsolideerde jaarrekening in dezelfde taal neerlegt; 
  • de moederonderneming de geconsolideerde jaarrekening in een andere taal openbaar maakt, dan nogmaals openbaarmaking van de vertaalde versie door de bestuurders van de vrijgestelde onderneming bij de Nationale Bank in België.

b) Vrijstelling van consolidatie naar omvang van de onderneming, indien niet meer dan één van de volgende criteria wordt overschreden (cijfers van de laatst opgemaakte jaarrekening op geconsolideerde basis):

  • jaaromzet excl. btw: € 34 miljoen; 
  • balanstotaal: € 17 miljoen; 
  • personeel (jaargemiddelde): 250.

Voor de berekening van vermelde criteria zijn welbepaalde wettelijke voorwaarden van toepassing.  

c) Dochterondernemingen van te verwaarlozen betekenis 

Een moedervennootschap die alleen maar dochterondernemingen heeft die, gelet op de beoordeling van het geconsolideerd vermogen, financiële positie en resultaat, individueel en tezamen, slechts van te verwaarloosbare betekenis zijn, wordt eveneens vrijgesteld van de verplichting om een geconsolideerde jaarrekening en jaarverslag op te maken.   

Vrijstelling van consolidatie geldt niet in de volgende gevallen:

  • voor portefeuillemaatschappijen; 
  • één van de te consolideren ondernemingen is op de beurs genoteerd; 
  • de geconsolideerde jaarrekening moet aan de ondernemingsraad worden verstrekt. Indien de geconsolideerde jaarrekening enkel op verzoek van de ondernemingsraad wordt opgesteld, vervalt wel de publicatieplicht. Indien echter de ondernemingsraad meent dat ze door het invoegen van de topconsolidatie een voldoende inzicht krijgt in de situering van de onderneming in het groter financieel economisch geheel, dan kan ze beslissen dat een subconsolidatie voor haar behoeften onnodig is; 
  • bij verzoek van de overheid of een rechter voor eigen kennisneming.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig