Wie moet een jaarrekening neerleggen? | KPMG | BE

België: Wie moet een jaarrekening neerleggen?

Wie moet een jaarrekening neerleggen?

Ondernemingen onderworpen aan de publicatieplicht van de volledige of de verkorte jaarrekening of het microschema: alle vennootschappen naar Belgisch recht waarvan de verantwoordelijkheid van de aandeelhouders of vennoten is beperkt tot hun inbreng, bestaande onder de vorm van een NV, BVBA, Comm.VA, CVBA, EESV (indien ingeschreven in België) en ESV evenals de Europese Vennootschap naar Belgisch recht. Daarnaast is er ook een verplichte publicatieplicht voor de grote en zeer grote verenigingen en stichtingen.

Gerelateerde content

Niet onderworpen aan de publicatie:

  • de natuurlijke personen die handelaar zijn;
  • de kleine en middelgrote vennootschappen waarvan de vennoten onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk zijn (V.O.F., Comm.V, CVOA);
  • de grote vennootschappen waarvan de vennoten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn (V.O.F., Comm.V, CVOA) en indien geen enkele onbeperkt aansprakelijke vennoot een rechtspersoon is (m.a.w.: "waarvan alle onbeperkt aansprakelijke vennoten fysische personen zijn");
  • landbouwvennootschappen;
  • ziekenhuizen voor zover zij niet de vorm hebben aangenomen van een handelsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van een grote of zeer grote VZW;
  • ziekenfondsen, beroepsfederaties, scholen en instellingen voor hoger onderwijs voor zover ze niet de vorm hebben aangenomen van een grote of zeer grote VZW.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig