Wanneer moet de jaarrekening worden goedgekeurd? | KPMG | BE

België: Wanneer moet de jaarrekening worden goedgekeurd c.q. vastgesteld?

Wanneer moet de jaarrekening worden goedgekeurd?

Algemeen: alvorens een jaarrekening kan worden neergelegd bij de Nationale Bank van België, dient goedkeuring door algemene vergadering plaats te vinden, op een datum vastgelegd in de statuten en welke dient te vallen binnen 6 maanden na afsluiting van het boekjaar.

Gerelateerde content

In die gevallen waarbij een onderneming met een ondernemingsraad een verkort jaarrekeningschema mag opmaken, moet zij aan de ondernemingsraad en aan de algemene vergadering van aandeelhouders een jaarrekening volgens het volledig schema, inclusief de sociale balans voorleggen. 

De goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering is niet van toepassing voor ondernemingen ‘in vereffening’, de jaarrekening moet in dit geval enkel voorgelegd worden. 

Het bevoegd bestuursorgaan van de vennootschap is verplicht om de jaarrekening op te maken of vast te stellen. Deze jaarrekening dient:

  • Ofwel één maand vóór de algemene vergadering klaar te zijn, op welk ogenblik zij aan de commissaris moet worden overgemaakt. Het bestuursorgaan heeft een éénmalig verdagingsrecht, tijdens de zitdag van de jaarvergadering, om de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen (vijf weken voor beursgenoteerde vennootschappen).
  • Ofwel vijftien dagen vóór de algemene vergadering, wanneer het een vennootschap zonder commissaris betreft.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig