Welke zijn de verplichtingen van een bijkantoor? | KPMG | BE

België: Welke zijn de verplichtingen omtrent de jaarrekening van een bijkantoor?

Welke zijn de verplichtingen van een bijkantoor?

Publicatieplicht bijkantoren in België: deze dienen wel een interne jaarrekening op te stellen maar dienen deze niet te publiceren, wel de jaarrekening van de buitenlandse (moeder)onderneming, voorafgegaan door het eerste blad van het volledig schema (identificatieformulier).

Gerelateerde content

De neerlegging van de jaarrekening van de buitenlandse onderneming gebeurt in de vorm waarin deze rekeningen werden opgesteld en openbaar gemaakt volgens het recht van de Staat waaronder de vennootschap valt, maar wel in één van de Belgische officiële talen van het ambtsgebied van de Rechtbank van Koophandel waar het bijkantoor zijn (maatschappelijke) zetel heeft.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig