Sancties bij niet of laattijdig publiceren? | KPMG | BE

België: Welke zijn de sancties bij niet of laattijdig publiceren?

Sancties bij niet of laattijdig publiceren?

Sanctie bij het niet publiceren of laattijdig publiceren van de jaarrekening voor de zaakvoerder of de bestuurder of de vereffenaar (België):

Gerelateerde content

Strafrechtelijke sancties :

  • Geldboete van € 400 tot € 80.000 (= van € 50 tot € 10.000, te vermenigvuldigen met 8);
  • En/of gevangenisstraf van één maand tot een jaar;
  • Mogelijke hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders.


Burgerrechtelijke sancties:

Bij niet-naleving van het vennootschapsrecht, onder meer inzake de opstelling en de neerlegging van de jaarrekening, kunnen de bestuurders of zaakvoerders aansprakelijk worden gesteld op basis van de bepalingen inzake bestuurdersaansprakelijkheid uit het Wetboek van vennootschappen.

In dit verband wordt de door derden geleden schade geacht voort te vloeien uit het niet neerleggen van de jaarrekening binnen de wettelijk gestelde termijn.


Gerechtelijke sancties:

Op verzoek van elke belanghebbende of van het openbaar ministerie, dan wel na mededeling door de kamer voor handelsonderzoek krachtens artikel 12, § 5, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, kan de rechtbank de ontbinding uitspreken van een vennootschap die haar verplichting om haar jaarrekening overeenkomstig de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van vennootschappen neer te leggen niet is nagekomen.

Ambtshalve doorhaling van de inschrijving bij de Kruispuntbank van Belgische Ondernemingen (KBO) voor vennootschappen die voor tenminste 3 opeenvolgende boekjaren niet hebben voldaan aan de publicatieverplichting van de jaarrekeningen.

 

Tarieftoeslag aan de Balanscentrale ingeval van laattijdige neerlegging:

  • € 400,00 (€ 120,00 voor micro- en kleine vennootschappen die gebruik maken van de mogelijkheid om hun jaarrekening volgens het verkort schema of microschema openbaar te maken) wanneer de jaarrekening wordt neergelegd tijdens de negende maand na de afsluiting van het boekjaar;
  • € 600,00 (€ 180,00 voor micro- en kleine vennootschappen die gebruik maken van de mogelijkheid om hun jaarrekening volgens het verkort schema of microschema openbaar te maken) wanneer de jaarrekening wordt neergelegd vanaf de tiende tot en met de twaalfde maand na de afsluiting van het boekjaar;
  • € 1.200,00 (€ 360,00 voor micro- en kleine vennootschappen die gebruik maken van de mogelijkheid om hun jaarrekening volgens het verkort schema of microschema openbaar te maken) wanneer de jaarrekening wordt neergelegd vanaf de dertiende maand na de afsluiting van het boekjaar.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig