Sancties bij niet of laattijdig publiceren? | KPMG | BE

België: Welke zijn de sancties bij niet of laattijdig publiceren?

Sancties bij niet of laattijdig publiceren?

Sanctie bij het niet publiceren of laattijdig publiceren van de jaarrekening voor de zaakvoerder of de bestuurder of de vereffenaar (België):

1000

Gerelateerde content

Strafrechtelijke sancties :

  • Geldboete van € 300 tot € 60.000 (= van € 50 tot € 10.000, te vermenigvuldigen met 6);
  • En/of gevangenisstraf van één maand tot een jaar;
  • Mogelijke hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders. 

Burgerrechtelijke sancties:

De door derden geleden schade wordt geacht voort te vloeien uit het niet neerleggen van de jaarrekening binnen de wettelijk gestelde termijn. 

Gerechtelijke sancties:

Op vraag van iedere belanghebbende of van het Openbaar Ministerie, en behoudens regularisatie in de loop van het geding, kan de rechtbank de ontbinding uitspreken van een vennootschap die haar jaarrekening niet heeft neergelegd gedurende drie opeenvolgende jaren.

Ambtshalve doorhaling van de inschrijving bij de Kruispuntbank van Belgische Ondernemingen (KBO) voor vennootschappen die voor tenminste 3 opeenvolgende boekjaren niet hebben voldaan aan de publicatieverplichting van de jaarrekeningen. 

Tarieftoeslag aan de Balanscentrale ingeval van laattijdige neerlegging:

  • € 400,00 (€ 120,00 voor micro-, kleine en middelgrote vennootschappen) wanneer de jaarrekening wordt neergelegd tijdens de negende maand na de afsluiting van het boekjaar;
  • € 600,00 (€ 180,00 voor micro-, kleine en middelgrote vennootschappen) wanneer de jaarrekening wordt neergelegd vanaf de tiende tot en met de twaalfde maand na de afsluiting van het boekjaar;
  • € 1.200,00 (€ 360,00 voor micro-, kleine en middelgrote vennootschappen) wanneer de jaarrekening wordt neergelegd vanaf de dertiende maand na de afsluiting van het boekjaar.

© 2017 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig