Overige wettelijke opdrachten | KPMG | BE

België: Overige wettelijke opdrachten

Overige wettelijke opdrachten

De Belgische wetgeving heeft voorzien dat bij bepaalde verrichtingen van de onderneming de commissaris een verslag dient op te stellen.

Gerelateerde content

Specifieke opdrachten voortvloeiende uit het Wetboek van Vennootschappen:

  • inbreng in natura; 
  • quasi-inbreng; 
  • uitgifte aandelen beneden fractiewaarde; 
  • wijziging maatschappelijk doel; 
  • interimdividend; 
  • omzetting naar een andere vennootschapsvorm; 
  • belangenconflict in de raad van bestuur fusie of splitsing van vennootschappen; 
  • vereffening; 
  • beperking of opheffing van het voorkeurrecht; 
  • kapitaalverhoging door openbare inschrijving, ten gevolge van een conversie van obligaties, of ten gevolge van de uitoefening van warrants.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig