In welke vorm moet de jaarrekening worden opgesteld? | KPMG | BE

België: In welke vorm moet de jaarrekening worden opgesteld?

In welke vorm moet de jaarrekening worden opgesteld?

In België: door de wet voorgeschreven vorm, ofwel een microschema, een verkort schema of een volledig schema.

Gerelateerde content

Grote ondernemingen

Zulke ondernemingen moeten een volledig schema gebruiken.  Kleine en middelgrote ondernemingen mogen een verkort schema gebruiken, de microvennootschappen mogen het microschema hanteren.  

Kooplieden - natuurlijke personen, V.O.F. en Comm.V

Kooplieden - natuurlijke personen, V.O.F. en Comm.V, met een omzet over het laatste boekjaar van maximaal € 0,5 miljoen, moeten een ‘interne jaarrekening' opmaken, doch niet volgens een bepaald schema. 

Kleine vennootschappen  

Dit zijn vennootschappen die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

  • jaargemiddelde personeelsbestand 50; 
  • jaaromzet, excl. btw € 9,0 miljoen; 
  • balanstotaal € 4,5 miljoen.

Wanneer meer dan één criteria wordt overschreden (of niet meer wordt overschreden) heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen zijn van toepassing voor het daaropvolgende boekjaar.   

De vermelde criteria dienen berekend te worden op geconsolideerde basis voor uitsluitend moedervennootschappen en niet voor de andere verbonden vennootschappen indien deze zelf geen moedervennootschappen zijn.  De mogelijkheid bestaat om een vereenvoudigde berekeningsmethode toe te passen. Een moedervennootschap kan er volgens deze methode voor opteren om voor de berekening van de groottecriteria voor een onderneming, louter de totalen van de omzet en de balanstotalen van al de verbonden vennootschappen eenvoudig op te tellen. In dit geval worden de grensbedragen betreffende het balanstotaal en de omzet vermeerderd met twintig procent.

De verhoogde grensbedragen zijn dan:

  • jaargemiddelde personeelsbestand 50; 
  • jaaromzet, excl. btw € 10,8 miljoen; 
  • balanstotaal € 5,4 miljoen.  

Microvennootschappen 

Binnen de kleine vennootschappen heeft men een subcategorie van 'microvennootschappen' gedefinieerd. Een microvennootschap is een kleine vennootschap die op datum van de jaarafsluiting géén dochter- of moedervennootschap is EN die niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

  • jaargemiddelde personeelsbestand 10; 
  • jaaromzet, excl. btw € 0,7 miljoen; 
  • balanstotaal € 0,35 miljoen.

Microvennootschappen mogen dus gebruik maken van een microschema (jaarrekening). 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig