Vergoeding onderworpen aan btw | KPMG | BE
close
Share with your friends

Bestuurders-rechtspersonen: vergoeding onderworpen aan btw met ingang van 1 juni 2016

Vergoeding onderworpen aan btw

Tot 1 juni 2016 gaf de Belgische btw-administratie de mogelijkheid aan rechtspersonen die ten aanzien van derden optreden als bestuurder, zaakvoerder, enz. om zich niet te identificeren voor btw-doeleinden. Zij dienden dus ook geen diverse verplichtingen te vervullen die worden opgelegd aan Belgische btw-belastingplichtigen. Dit had tot gevolg dat bestuurders-rechtspersonen geen Belgische btw moesten aanrekenen aan bedrijven en non-profit organisaties waarin zij zetelen als bestuurder.

Contact

Partner, KPMG Tax & Legal

KPMG in België

Contact

Gerelateerde content

man staring

Tot 1 juni 2016 gaf de Belgische btw-administratie de mogelijkheid aan rechtspersonen die ten aanzien van derden optreden als bestuurder, zaakvoerder, enz. om zich niet te identificeren voor btw-doeleinden. Zij dienden dus ook geen diverse verplichtingen te vervullen die worden opgelegd aan Belgische btw-belastingplichtigen. Dit had tot gevolg dat bestuurders-rechtspersonen geen Belgische btw moesten aanrekenen aan bedrijven en non-profit organisaties waarin zij zetelen als bestuurder.

Een handige optie...

Het ging hier over een keuzestelsel. Alle rechtspersonen die optreden als bestuurder in bedrijven die genieten van een hoog recht op btw-aftrek identificeerden zich reeds geruime tijd voor btw-doeleinden in België. De rechtspersonen die daarentegen bestuursmandaten waarnemen in bedrijven of verenigingen zonder recht op btw-aftrek (of met een zeer beperkt recht op btw-aftrek) hebben zich tot op heden niet geïdentificeerd zodat zij geen btw moesten betalen op hun bestuurdersvergoedingen.

... die werd afgeschaft vanaf 1 juni 2016.

Onder druk van de Europese Commissie heeft België deze keuzemogelijkheid om zich al of niet als bestuurder-rechtspersoon te registreren voor btw-doeleinden echter opgeheven. Vanaf 1 juni 2016 moeten bestuurders-rechtspersonen zich systematisch identificeren voor btw-doeleinden en worden aangemerkt als btw-belastingplichtigen. Zij zullen vanaf 1 juni 2016 hun bestuurdersvergoedingen dus moeten factureren met toepassing van btw.

Toch zonder btw?

De administratie publiceerde de beslissing nr. E.T. 127.850 van 30 maart 2016 om het nieuwe administratieve standpunt te verduidelijken en de gevolgen te temperen voor de vele sectoren die slechts beschikken over een beperkt recht op btw-aftrek (o.m. vastgoed sector, financiële en verzekeringssector, alsook de non-profit sector).

 

In deze beslissing worden vele gevallen in overweging genomen. Rekening houdend met de omstandigheden kan men de volledige, dan wel een gedeelte van de additionele btw-kost vermijden door het gebruik van voorafgaande facturatie, kosteloze mandaten, de drempel van toepassing voor kleine ondernemingen, specifieke btw-vrijstellingen (zoals deze inzake het beheer van collectieve beleggingsinstellingen, inzake bemiddeling en beheer in verzekeringen, enz.) en zelfs door de oprichting van een btw-eenheid, indien alle voorwaarden hiertoe zouden worden vervuld.

Geen recht op aftrek van historische btw

Het recht op aftrek van historische btw (betaald en niet in aftrek gebracht op investeringen verworven vóór 1 juni 2016) wordt in de beslissing verworpen op grond van het feit dat de bestuurders-rechtspersonen, die er voor hadden gekozen om zich voor hun activiteit niet als btw-plichtige te laten identificeren, werden aangemerkt als niet-belastingplichtigen met geen enkel recht op aftrek. 

 

 

Terug naar de Tax Corner

Mis de rest van het magazine niet!

© 2018 KPMG Central Services, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband (“ESV/GIE”) en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig