Belgisch Gespecialiseerd Vastgoedbeleggingsfonds | KPMG | BE
close
Share with your friends

Belgisch Gespecialiseerd Vastgoedbeleggingsfonds

Belgisch Gespecialiseerd Vastgoedbeleggingsfonds

Naar verwachting zal de Belgische regering een nieuw Gespecialiseerd Vastgoedbeleggingsfonds ('GVBF') invoeren. Dit nieuwe vehikel zou bestemd zijn voor institutionele beleggers die in vastgoed willen beleggen. Gezien de huidige definitie van die 'institutionele belegger' zou het vehikel ook een interessant platform kunnen zijn voor vastgoed in het algemeen.

Contact

Director, Real Estate

KPMG in België

Contact

Gerelateerde content

colourful building

Naar verwachting zal de Belgische regering een nieuw Gespecialiseerd Vastgoedbeleggingsfonds ('GVBF') invoeren. Dit nieuwe vehikel zou bestemd zijn voor institutionele beleggers die in vastgoed willen beleggen. Gezien de huidige definitie van die 'institutionele belegger' zou het vehikel ook een interessant platform kunnen zijn voor vastgoed in het algemeen. 

 

Dit vehikel zal wellicht worden ingevoerd als een van de beleggingsplatformen in het kader van de wet van 19 april 2014. Naar verluidt wordt momenteel een Koninklijk Besluit voorbereid ter aanvulling van die wet en om het GVBF te implementeren.

 

Op basis van de informatie die momenteel beschikbaar is, belooft het GVBF een interessant instrument te worden voor vastgoed- en verwante beleggingen. We lichten de belangrijkste punten toe:

 • Het GVBF zou een zeer flexibel regelgevend kader hebben. Het fonds zou niet beursgenoteerd moeten zijn, het prudentieel toezicht zou veelal beperkt zijn en er zouden nagenoeg geen verplichtingen zijn om beleggingsrisico's te spreiden of opbrengsten uit te keren.
 • Het GVBF zou in principe onderworpen zijn aan de gewone vennootschapsbelasting. De belastbare grondslag zou echter beperkt zijn tot specifieke elementen waardoor de effectieve operationele inkomsten nagenoeg vrijgesteld zouden worden. Bij het verkrijgen van de GVBF-status zou nog steeds een zogenaamde exitheffing verschuldigd zijn. De latente of gerealiseerde meerwaarde op de ingebrachte activa zou worden belast tegen 16,995%.
 • Uitkeringen van inkomsten die buiten België verworven werden zouden een specifieke vrijstelling van de Belgische roerende voorheffing genieten, naast de gebruikelijke beschikbare vrijstellingen.
 • Een praktisch gevolg van de GVBF-structuur kan zijn dat aankoop/verkoop van vastgoed als activaovereenkomst moet worden gestructureerd. Dit zou dan betekenen dat er een belasting op de overdracht van vastgoed verschuldigd is.

Op basis van de huidige informatie kan het GVBF een interessant instrument zijn:

 • voor ondernemingen met vastgoed;
 • als platform voor pan-Europese portefeuilles;
 • om private portefeuilles efficiënt te structureren.

Verwachte sterke punten:

 • Verwachte sterke punten:
  • Dagelijkse verrichtingen grotendeels georganiseerd zoals bij gemeenrechtelijke vennootschappen;
  • Voor het GVBF zijn wellicht geen specifieke vergunningen vereist (maar de bestuurder van het GVBF kan worden onderworpen aan een strikt prudentieel toezicht).
   Voor het GVBF zijn wellicht geen specifieke vergunningen vereist (maar de bestuurder van het GVBF kan worden onderworpen aan een strikt prudentieel toezicht).Voor het GVBF zijn wellicht geen specifieke vergunningen vereist (maar de bestuurder van het GVBF kan worden onderworpen aan een strikt prudentieel toezicht).
 • Verwachte fiscale behandeling:
  • Onderworpen aan vennootschapsbelasting maar met een belastbare grondslag beperkt tot specifiek vermelde posten. De effectieve beleggingsopbrengsten zouden dus vrijgesteld zijn van belasting;
  • Uitkeringen van inkomsten van buiten België zouden een speciale vrijstelling van Belgische roerende voorheffing genieten. Bovendien kunnen bestaande vrijstellingen van roerende voorheffing ook van toepassing zijn, zoals vrijstellingen voor uitkeringen aan niet-ingezetene beleggers of voor de uitkering van liquidatieboni door beleggingsmaatschappijen.

Mogelijke zwakke punten

 • Beperkt in tijd: maximaal 10 jaar, verlengbaar met 5 jaar
 • Van het GVBF ontvangen uitkeringen zouden niet profiteren van het 'DBI'-stelsel.

Mogelijke kansen 

 • Naar verwachting is een ruime waaier aan beleggingsmogelijkheden toegestaan. 
 • Geen echte verplichting tot diversifiëren van beleggingen. 
 • Beperkte 'onrechtstreekse' uitkeringsvereisten. (Dit kan nog veranderen). 
 • Mogelijkheid om compartimenten te creëren. 

Mogelijke bedreigingen 

 • Toegang beperkt tot gekwalificeerde beleggers (maar naar verwachting zal de definitie van gekwalificeerde belegger ruim zijn).
 • Mogelijke aanloopkosten door 'exitheffing' bij oprichting van het vehikel. 
 • Overdrachtbelastingen kunnen een aanzienlijk nadeel zijn. 

 

Terug naar de Tax Corner

Mis de rest van het magazine niet!

© 2018 KPMG Central Services, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband (“ESV/GIE”) en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig