De Frans-Belgische dynamiek van de Eurometropool | KPMG | BE

De Frans-Belgische dynamiek van de Eurometropool

De Frans-Belgische dynamiek van de Eurometropool

Zowel geografische nabijheid als historische en culturele factoren zorgen ervoor dat de Belgische en Franse economie sterk verweven zijn.

Gerelateerde content

Zowel geografische nabijheid als historische en culturele factoren zorgen ervoor dat de Belgische en Franse economie sterk verweven zijn. Bovendien staat Frankrijk bovenaan de lijst van de landen waar Belgische ondernemers de meeste banen creëren. Ondernemers uit de regio doen vaak een beroep op onze experten bij dergelijke grensoverschrijdende projecten waardoor wij dus bevoorrechte getuigen zijn van deze Frans-Belgische dynamiek.

 

De economische realiteit is vaak de motor om uw activiteit aan de andere kant van de grens verder uit te bouwen. Daarbij komt u in aanraking met een wettelijk en reglementair kader dat tussen beide landen verschillend, zelfs tegenstrijdig kan zijn. U zit met de handen in het haar en vaak valt u dan terug op het kader dat u het best bekend is. Maar afhankelijk van de situatie, zal deze ‘nationale’ redenering slechts voor korte termijn kunnen standhouden. Investeren betekent niet alleen de risico’s onder controle houden maar ook opportuniteiten tijdig grijpen.

 

Met de oprichting van KPMG Eurometropool helpen wij u bij het opzetten van een succesvolle grensoverschrijdende onderneming. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken houden wij dus niet alleen rekening met de fiscale maar ook met de vennootschapsrechtelijke, sociaalrechtelijke en commerciële aspecten van uw activiteiten over de grens.

 

U bijstaan met echt praktisch advies op maat, dat is waar wij voor staan. Dit kunnen we alleen doen samen met u. Daarom houden we ook een korte enquête bij de ondernemers uit de grensregio die actief zijn in de industriële , de voedings, de bouwsector of binnen de transport en logistieke sector om de meest actuele problematieken goed in kaart te brengen. Tot op vandaag hebben reeds 57 Vlaamse, 15 Franse en 2 Waalse bedrijven aan deze “Eurometropool” studie, deelgenomen. Hierbij ontmoet de bedrijfsleiding telkens een team van experten zodat wij de problematiek goed vatten en eventueel een eerste richtingaangevend advies kunnen geven. Dankzij deze aanpak kunnen wij echt onze belofte waarmaken, en u bijstaan met een kwalitatief grensoverschrijdend dienstenpakket en dit allemaal onder één dak.

 

Deze nieuwsbrief is hier een mooi bewijs van. Langs deze weg houden wij u vier keer per jaar op de hoogte van de laatste fiscale, sociale en juridische ontwikkelingen langs beide kanten van de grens.

Download de volledige nieuwsbrief

Ga naar de overzichtspagina

Contact

Vincent Pollet
Partner Grand Lille
KPMG Frankrijk
T : +33 3 20 20 66 44
Mail : vpollet@kpmg.fr


Luc Heynderickx
Partner
KPMG Tax and Legal Advisors
T: +32 9 41 88 18
Mail: lheynderickx@kpmg.com

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig