Belgisch Audit Committee Institute | KPMG | BE

Belgisch Audit Committee Institute

Belgisch Audit Committee Institute

Overleg met bestuurders sinds 2006 – in meer dan 35 landen over de hele wereld.

Overleg met bestuurders sinds 2006 – in meer dan 35 landen over de hele wereld.

Het Audit Committee Institute (ACI) pleit voor een goede corporate governance om de waarde van bedrijven op lange termijn te helpen verhogen en het beleggersvertrouwen te vergroten.

ACI ondersteunt de gemeenschap van bestuurders in het algemeen en helpt bestuurders en bedrijfsleiders hun uitdagingen te formuleren en continue verbeteringen te bevorderen.

ACI, ondersteund door het KPMG Board Leadership Center en actief in 35 landen wereldwijd, biedt een concreet weldoordacht leiderschap – over risico en strategie, technologie, compliance, financiële verslaglegging en auditkwaliteit – dit alles vanuit het oogpunt van een raad.

Via gratis rondetafelsessies en seminaries bevordert ACI de uitwisseling van ervaringen en best practices tussen bestuursleden.

Registreer u gratis bij het Audit Committee Institute

 

Olivier Macq        Wim Vandecruys
Voorzitter               Bestuurder

Contact: ACI@kpmg.be

Neem contact met ons op

Op de agenda van het 2017 auditcomité

Op de agenda van het 2017 auditcomité

Acht punten geïdentificeerd die auditcomités niet mogen vergeten wanneer ze hun agenda's voor 2017 opstellen en uitvoeren.

Het Audit Committee Handbook

Het Audit Committee Handbook

Het Audit Committee Handbook beschrijft vanuit een Belgisch standpunt de onderliggende principes van de rol van het auditcomité.

2017 Global Audit Committee Pulse Survey

Onderzoek door KPMG van meer dan 800 aangesloten auditcomités wereldwijd.

 
Lees meer

ACI Global Pulse Survey - Building a Great Board

Veel bestuursraden zijn de wijze waarop zij hun raad samenstellen aan het herbekijken.

 
Lees meer

Audit Committee Questions Series

Vragen en overwegingen om discussies uit te lokken.

 
Lees meer

On the 2017 board agenda

Zeven punten die bestuursraden niet mogen vergeten.

 
Lees meer

Op de agenda van het 2017 auditcomité

8 punten geïdentificeerd die auditcomités niet mogen vergeten.

 
Lees meer
 
Lees meer

ACI Quarterly Newsletter

De Quarterly Newsletter van ACI bevat artikels van het ACI over regelgevende kwesties.

 
Lees meer

Overig materiaal voor Audit Committee-leden

Referentiematreiaal voor Audit Committee-leden.

 
Lees meer