De nieuwe fraudeur | KPMG | BE

De nieuwe fraudeur: nog steeds een machtige man van middelbare leeftijd maar ook steeds meer technologisch onderlegd

De nieuwe fraudeur

Wereldwijde onderzoek brengt ook aan het licht dat veel fraude kan blijven bestaan door zwakke interne controles.

1000

Related content

Een nieuwe wereldwijde studie van KPMG (‘Global Profiles of a Fraudster’) bij 750 fraudeurs in 78 landen toont aan dat technologie een belangrijk instrument is voor een kwart (24 procent) van de fraudeurs naar wie een onderzoek werd ingesteld door forensische specialisten. Het rapport toont tegelijk aan dat proactieve analyse amper wordt gebruikt in de strijd tegen fraude: slechts 3 procent van de fraudeurs wordt op deze manier betrapt. Verder schetst de studie een duidelijk doorsnee beeld van fraudeurs: het zijn overwegend autocratische mannen tussen 36-55 jaar oud die een sterke machtspositie hebben opgebouwd en die binnen de organisatie sterk worden gewaardeerd. Ze doen het voor eigen gewin en betrekken er ook anderen bij... De betrokken bedrijven verliezen er 5% van hun inkomsten aan.

Technologie: een tweesnijdend zwaard

"Technologie is een tweesnijdend zwaard dat bij fraude alleen maar scherper zal worden", verklaart Hilde De Cremer, Director Forensic bij KPMG. "De steeds geavanceerdere technologie laat fraudeurs toe om hun frauduleuze bedoelingen steeds ingenieuzer uit te werken. Fraudeurs gebruiken dus maar al te graag technologie om fraude te plegen, maar aan de andere kant merken we dat bedrijven op technologisch vlak maar weinig ondernemen om fraude te voorkomen. Nochtans zijn data-analyse en systemen voor de controle van bedreigingen onmisbaar in de strijd tegen fraude omdat ze abnormaal of verdacht gedrag snel kunnen opsporen."

Technologisch aangelegde fraudeurs gebruiken de technologie op verschillende manieren om fraude te plegen: ze verstrekken valse of misleidende informatie aan de boekhouding (24 procent), geven valse of misleidende informatie via e-mail of via een ander berichtenplatform (20 procent) en misbruiken hun toegang tot computersystemen (13 procent).

Het nieuwe gezicht van fraudeurs

Tussen 36 en 55 jaar (69 procent van de onderzochte fraudeurs).

Vormen een bedreiging van binnenuit (65 procent werkt voor het bedrijf).

Zowel managers als directeurs (35 procent) 

Ze werken al minstens zes jaar voor het bedrijf (38 procent).

Hebben onbeperkte macht in hun bedrijf en kunnen controles negeren (44 procent). 

Fraudeurs worden het vaakst omschreven als autocratisch (18 procent) en hebben drie keer meer kans om aardig gevonden te worden.

Worden meestal gewaardeerd: 38 procent van de fraudeurs omschrijft zichzelf als iemand die gerespecteerd wordt in de organisatie.

Werken waarschijnlijk samen met anderen (62 procent van de fraudegevallen; dit is iets gedaald ten opzichte van 70 procent in het onderzoek uit 2013).

De belangrijkste doorslaggevende motivaties:

  • persoonlijk gewin (60 procent) 
  • hebzucht (36 procent) 
  • het gevoel "omdat ik het kan" (27 procent).

Opportunistische fraude: een groeiende bezorgdheid

Zwakke interne controles spelen een belangrijke rol bij 61 procent van de onderzochte fraudegevallen en het probleem lijkt groter te worden. Het aantal fraudeurs dat in staat was om hun misdrijven te plegen door de zwakke controles te misbruiken, steeg van 18 procent in 2013 naar 27 procent nu!

Zelfs wanneer er strenge controles ingebouwd zijn, dan nog zijn fraudeurs vaak in staat om ze te omzeilen of te negeren… en dat doen ze dan ook. Fraudeurs die samenspanden met anderen, konden in 16 procent van de gevallen de strenge controles omzeilen en nog eens 20 procent fraudeerde roekeloos, zonder rekening te houden met de controles.

Andere belangrijke bevindingen

Er is vaker sprake van gezamenlijke fraude dan van fraude die door één persoon wordt gepleegd (62 procent tegenover 38 procent).

Hoewel er bij medeplichtigheid doorgaans sprake is van een gemengde groep (46 procent), zijn mannen nog steeds meer geneigd om samen te spannen dan vrouwen (39 procent zijn groepen van mannen tegenover 7 procent groepen van vrouwen).

In 61 procent van de gevallen waar de fraudeur samenspant, worden externe partijen betrokken. 44 procent van de fraudeurs werd betrapt dankzij een tip of klacht; 22 procent werd betrapt door een doorlichting van het management.

Meer informatie over het onderzoek kan u vinden op kpmg.com/fraudster.

Brussel, 24 mei 2016

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit