Nederlandse bedrijfsopvolgingsfaciliteiten | KPMG | BE

Vastgoedexploitatie kwalificeert voor Nederlandse bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Nederlandse bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Hiermee werd de gunstige ontwikkeling die de laatste tijd in de jurisprudentie zichtbaar is als het gaat om het ondernemingskarakter van vastgoedinvesteringen voortgezet.

1000

Related content

Op 15 april 2016 heeft de Nederlandse Hoge Raad beslist dat in een concrete situatie van een vastgoedconcern met een zeer omvangrijke en diverse onroerendgoedportefeuille de exploitatie van onroerende zaken kon worden aangemerkt als (kwalificerend) ondernemingsvermogen in de zin van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (hierna: BOF) voor de Nederlandse inkomsten-, schenk- en erfbelasting. Hiermee werd de gunstige ontwikkeling die de laatste tijd in de jurisprudentie zichtbaar is als het gaat om het ondernemingskarakter van vastgoedinvesteringen voortgezet.

 

Wij beschouwen dit als goed nieuws en bespreken graag met u of dit arrest nieuwe mogelijkheden biedt om de BOF in uw situatie toe te passen. Meer details over de betreffende zaak vindt u in dit memorandum.


José Snelderwaard

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit