Nederlandse bedrijfsopvolgingsfaciliteiten | KPMG | BE

Ook indirect belang onder 5% in actieve vennootschap kwalificeert voor Nederlandse bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Nederlandse bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Toerekening mag plaatsvinden indien vanuit de erflater bezien sprake is van een belang van 5% of meer dan wel van een zogenoemd verwaterd belang (de toerekeningsregeling).

1000

Related content

In houdsterstructuren mogen voor de Nederlandse bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF) voor de inkomsten-, schenk- en erfbelasting bezittingen en schulden van (klein)dochtervennootschappen onder voorwaarden worden toegerekend aan de houdstervennootschap alvorens de beoordeling plaatsvindt of ter zake van de vermogensbestanddelen sprake is van (kwalificerend) ondernemingsvermogen. Toerekening mag plaatsvinden indien vanuit de erflater bezien sprake is van een belang van 5% of meer dan wel van een zogenoemd verwaterd belang (de toerekeningsregeling).

 

Uit een arrest van de Hoge Raad van 22 april 2016 blijkt dat wanneer de bezittingen en schulden van een indirect gehouden belang van minder dan 5% niet kunnen worden toegerekend aan de houdstervennootschap, dit niet per definitie betekent dat het belang niet zou kwalificeren voor de BOF. Vervolgens dient namelijk te worden bekeken of het belang dat op de balans van de houdstervennootschap staat op grond van de regels van de vermogensetikettering kan worden aangemerkt als ondernemingsvermogen. Dit kan het geval zijn wanneer de activiteiten in de vennootschap waarin een indirect belang van minder dan 5% wordt gehouden in het verlengde liggen van de concernactiviteiten.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar dit memorandum.

 

José Snelderwaard

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit