KPMG’S STATEMENT REGARDING PROFESSIONAL DEALINGS WITH BANK STANDARD KB CJSC

KPMG’S STATEMENT REGARDING BANK STANDARD KB CJSC

1000

Related content

KPMG’S STATEMENT REGARDING PROFESSIONAL DEALINGS WITH BANK STANDARD KB CJSC

Baku, June 23, 2017.

In regards to the recent allegations associated with KPMG Azerbaijan (KPMG) potential conflict of interest relating to the provision of professional services rendered to Bank Standard KB CJSC in December 2016, KPMG confirms the absence of any breach of applicable audit independence rules or a conflict of interest.

BANK STANDARD KB QSC-YƏ GÖSTƏRİLMİŞ PEŞƏKAR XİDMƏTLƏRLƏ BAĞLI KPMG ŞİRKƏTİNİN BƏYANATI

Bakı, 23 iyun 2017-ci il.

KPMG Azərbaycan şirkətinin (“KPMG”) potensial maraqlar toqquşması ilə bağlı son iddialarla əlaqədar olaraq, KPMG təsdiq edir ki, 2016-cı ilin dekabr ayında “Bank Standard” KB QSC-yə peşəkar xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı tətbiq olunan audit müstəqilliyi qaydalarının pozulması və ya hər hansı maraqların toqquşması halı mövcud deyildir.

© 2017 KPMG Azerbaijan Limited, a company incorporated under the Laws of the Guernsey, acting through its Representative Office in the Republic of Azerbaijan, a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Azerbaijan.

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit

KPMG's new digital platform

KPMG International has created a state of the art digital platform that enhances your experience, optimized to discover new and related content.