KPMG’S STATEMENT REGARDING PROFESSIONAL DEALINGS WITH BANK STANDARD KB CJSC

KPMG Şirkətinin Bank Standard KB QSC-lə bağlı bəyanatı

1000

Related content

BANK STANDARD KB QSC-YƏ GÖSTƏRİLMİŞ PEŞƏKAR XİDMƏTLƏRLƏ BAĞLI KPMG ŞİRKƏTİNİN BƏYANATI

Bakı, 23 iyun 2017-ci il.

KPMG Azərbaycan şirkətinin (“KPMG”) potensial maraqlar toqquşması ilə bağlı son iddialarla əlaqədar olaraq, KPMG təsdiq edir ki, 2016-cı ilin dekabr ayında “Bank Standard” KB QSC-yə peşəkar xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı tətbiq olunan audit müstəqilliyi qaydalarının pozulması və ya hər hansı maraqların toqquşması halı mövcud deyildir.

 

© 2017 KPMG Azerbaijan Limited, a company incorporated under the Laws of the Guernsey, acting through its Representative Office in the Republic of Azerbaijan, a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Azerbaijan.

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit

KPMG's new digital platform

KPMG International has created a state of the art digital platform that enhances your experience, optimized to discover new and related content.